آموزش رفع خطای aapt error: check log for details

خطای aapt error: check log for details که دقیقا مشابه خطای non-zero exit value 1 میباشد با روش زیر به راحتی دلیل یابی و رفع میشود:
لطفا ویدیو آموزشی را مشاهده فرمایید.
توجه: برای وضوح بیشتر ویدیو را با کیفیت 720p مشاهده کنید.

دیدگاهتان را بنویسید