آموزش رفع خطای aapt error: check log for details

خطای aapt error: check log for details که دقیقا مشابه خطای non-zero exit value 1 میباشد با روش زیر به راحتی دلیل یابی و رفع میشود: لطفا ویدیو آموزشی را مشاهده فرمایید. توجه: برای وضوح بیشتر ویدیو را با کیفیت 720p مشاهده کنید.

آموزش رفع خطای duplicate resource در اندروید استدیو

این خطا ممکن است در هنگام ایجاد تغییر در یک سورس بوجود بیاید. برای رفع خطا duplicate resource در اندروید استدیو ویدیو زیر را مشاهده نمایید:

آموزش رفع خطای error unable to resolve dependency اندروید استدیو

بعد از ایمپورت یک پروژه ممکن است با این خطا مواجه شوید. خطای error unable to resolve dependency در هنگام ایمپورت کردن یک پروژه android studio رخ میدهد. در ویدیو زیر نحوه رفع این خطا آموزش داده شده است: برای کیفیت بهتر ویدیو لطفا کیفیت نمایش ویدیو را بروی 720p قرار دهید.